موسسه بین المللی هوش نیک ؛ اولین مرکز تخصصی تحقیقات هوش کودک ایران در سال ۱۳۹۰ با همکاری جمعی از دکترین و متخصصان مجرب ایرانی در داخل و خارج از کشور تأسیس گردید.

مطالعه، بررسی و تحقیق بیش از ۱۲۵۰۰ نفر ساعت منابع علمی از سراسر دنیا و همچنین برگزاری جلسات متعدد در موسسات علمی امریکا و استرالیا به عنوان پیشرفته ترین موسسات صاحب برند در جهان ، پشتوانه علمی و عملیاتی مرکز تحقیقات نیک می باشد. موسسه تست هوش و استعدادیابی کودکان هوش نیک دارای مراکز متعدد در استانهای کشور می باشد.