استعدادیابی کودکان

استعدادیابی کودکان و کشف استعداد کودک

مرکز استعدادیابی کودکان در شمال تهران ؛ موسسه استعدادیابی کودک هوش نیک در خیابان پاسداران ، کشف استعداد کودکان را به شیوه ای علمی و بومی سازی شده در شهرهای مختلف انجام می دهد. در حال چندین دفتر نمایندگی در سراسر کشور فعال می باشد.

استعدادیابی در کودکان چیست؟

برای بسیاری از افراد این پرسش به وجود آمده که آیا میان استعداد و هوش آدمی تمایز و تفاوت وجود دارد یا خیر؟

باید گفت پاسخ به این پرسش مثبت است.

هوش زمینه ای ژنتیکی و انتصابی دارد که از بدو تولید با انسان متولد می شود و به از راه مهارت ها به شکل غیر مستقیم تکامل ، توسعه و رشد می یابد. ولی استعدادیابی کودکان زمینه ای اندوختنی و دریافتنی دارد که در حقیقت تلفیق ابعاد هوش برای استعداد کودکان آن ها را شکل و پرورش می دهد. بنابراین والدین قادرند با شناسایی و اطلاع از ظرفیت ها و قابلیت های هوشی در کودک خودگام به گام با تعلیم و تکامل و توسعه مهارت هایشان ، آنان را به سمت راه و روند رشد و پرورش استعداد کودکان راهنمایی نمایند.

شما والدین با آگاهی و شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های هوشی در فرزندتان آموزش ها و فضایی را قادرید برای وی مهیا و آماده کنید که کودک قادر باشد به راحتی به طور غیر مستقیم در راه استعداد کودک خود قرار گرفته و شخصی توانا ، کارآمد و موفق برای آینده خود و جامعه باشد.

مرکز تست استعدادیابی و هوش کودک

تست و آزمون روان شناسی استعدادیابی کودکان ، جهت شناخت و اطلاع و کشف استعداد ، مهارت و قابلیت های کودک در مرکز تحقیقات هوش نیک انجام می شود. اجرای آزمون استعدادیابی مهارتی ـ شغلی یکی از تست هایی می باشد که در سال های جاری در مرکز تست استعدادیابی کودکان در شهرهای گوناگون به ویژه تهران ، شیراز و اصفهان صورت می پذیرد. علاوه بر این ، تست استعدادیابی آنلاین یکی از فعالیت ها و خدمات مورد استقبال ارائه شده توسط مرکز هوش کودک نیک است.

متاسفانه در خلال سال های جاری بعضی از مراکز تنها با به کارگیری چند آزمون و تست ابتدایی ، ساده و خارجی به اجرای آزمون ها و تست های استعدادیابی پرداخته اند. در صورتی که اکثر کارشناسان و متخصصان حوزه ی روان شناسی بر این باورند که نه فقط استعدادیابی به شیوه ای درست و اصولی صورت نمی گیرد ، لیکن بازدارنده ی کشف و پرورش بیشتر استعدادهای کودکان خواهد بود.

آزمون ها و تست های روان شناسی استعدادیابی در موسسه تست هوش نیک با متدها و شیوه های دقیق علمی ، طراحی و بومی شده انجام می گیرد. اصلی ترین شاخصه اجرای آزمون های استعدادیابی کودک در مرکز هوش نیک ، اجرای آزمون های تکمیل کننده به گونه ی متناوب و دوره ای و تدوین رپرتاژ و تفسیرهای آنالیزی و ارزیابی روال تحولات هوشی کودک است.

تست استعدادیابی آنلاین کودک

با در نظر گرفتن نبود موسسات معتبر در شهرستان ها ، آزمون کشف استعداد به صورت آنلاین در مرکز تحقیقاتی هوش نیک برای کودکان به صورت مجازی و از راه دور به وسیله ی شبکه های ارتباطی اینترنتی نظیر اسکایپ و ایمو انجام می شود. پدر و مادر کودک در حین اجرای آزمون در کنار فرزند خود حضور دارند و آنان را در اجرای آزمون همراهی و خود هم به پرسش ها جواب می دهند.

آزمون کشف استعداد آنلاین کودک در موسسه تحقیقاتی هوش نیک برای شناخت و اطلاع از میزان جنبه های هوش و آنگاه تکامل و پرورش هوش برتر و غالب به همراه هوش مالی کودکان جهت به دست آوردن قابلیت ها و استعدادهای عالی در طی سال های آتی زندگی کودک است که از زمان کودکی آن ها منشا می گیرد.

چرا که بر طبق مطالعات انجام شده ، ۴ جنبه از ۹ جنبه هوش آدمی در بهره مندی و توفیق مالی او تاثیرگذار خواهد بود. از این رو اجرای کارها و فعالیت های بیشتر جهت پرورش و افزایش هر چه خوب تر این جنبه ها از هوش تحت نظر مشاوران و کارشناسان متخصص و باتجربه ، سبب تقویت بازده و توفیق و بهره مندی کودکان در آینده شخصی و شغلی آنان خواهد شد.

انجام کشف استعدادیابی در مرکز نیک

آزمون ها و تست هایی کشف استعداد کودک که در مرکز تحقیقاتی هوش نیک انجام می شود عبارتند از:

ـ آزمون ادراک و استباط کودکان CAT

ـ تست ثروتمندی

ـ آزمون دیوید وکسلر

ـ تست هوش گاردنر

ـ تست هوش استنفورد بینه

ـ تست هوش آدمک ( گودیناف)

توجه داشته باشید که در آزمون های کشف استعداد و هوش سنجی مرکز نیک ، با در نظر گرفتن نقاط مثبت و منفی هر آزمون و به علاوه عناصر ضعف و قوتی که در هر آزمون استعدادیابی و هوش هست ، اطلاع و شناخت از استعداد و ابعاد هوش کودک صورت می گیرد.

اصلی ترین دستاورد مرکز تحقیقاتی هوش نیک مختص کودکان ۳ الی ۱۳ سال می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تست هوش کودک و سنجش هوش کودکان به این صفحه مراجعه نمایید.

استعدادیابی کودکان - کشف استعداد کودک