ترس از کرونا ویروس در حال تغییر طرز فکر ماست – کلیک کنید.

هدف از تست هوش کودک چیست؟

مقصود از اجرای تست هوش سنجی ( سنجش هوش کودک ) در مرکز هوش نیک ، شناخت و اطلاع از جنبه های گوناگون هوش در کودکان می باشد. همان گونه مطلع هستید در نهاد تمام آدم ها ۹ بعد هوش یافت می شود.

این که شما در جایگاه پدر و مادر مطلع شوید که چه نوع از این ابعاد نه گانه هوش در فرزند شما از حد و اندازه طبیعی و عادی بیشتر است و علم به این که این بعد از هوش در فرزند شما چه مهارت ها ، توانمندی ها و قابلیت هایی به وجود می آورد. شما را در راه رشد و پرورش و نبوغ کودکتان هدفمند ساخته و علاوه بر این سبب می شود که  در مخارج و وقت شما و فرزندتان هم صرفه جویی می شود. سن طلایی کشف و شناسایی و رشد و پرورش قابلیت ها و ظرفیت های هوشی در کودکان یا سنجش هوش کودک سنین ۳ الی ۱۳ سال است.

انواع تست هوش کودک در مرکز نیک

معمولاً آزمون ها و تست های گوناگونی نظیر آزمون ادراک و استنباط کودکان CAT ، تست ثروتمندی ، آزمون دیوید وکسلر ، آزمون استنفورد بینه ، تست هوش  آدمک (گودیناف) در تمام جهان برای کودکان مورد استفاده قرار می گیرند. شماری از مراکز هوش سنجی جهت کاهش میزان خطای به وجود آمده در وضعیت و محیط اجرای آزمون های هوش ، به تلفیق تست ها و تهیه نمونه ای سیستماتیک جهت به دست آوردن نتایج دقیق می پردازند.

مرکز تحقیقات هوش نیک هم جهت سنجش هوش کودک یا کشف و استعدادیابی و هوش دقیق و درست ، به عنوان نخستین مرکز تحقیقات هوش در ایران به تنظیم و معادل سازی و بومی سازی نمونه ها و الگوهای آمریکایی و اروپایی جهت موفقیت و بهره برداری در بین کودکان ایرانی پرداخته است. گفتنی است که شمار مراکز تحقیقاتی که خود مبدع این الگوها و نمونه ها می باشند انگشت شمار بوده و بقیه مراکز نظیر مرکز تحقیقات هوش نیک ، فقط با برپایی و اجرای جلسات گوناگون و بررسی شیوه های ابتکاری ، به بومی سازی این الگوها و نمونه پرداخته اند.

هدف تست هوش کودک در مرکز تحقیقاتی نیک

هدف از اجرای آزمون های هوش در دوره ها و زمان های متفاوت با یکدیگر فرق دارد. به طور نمونه ، مقصود از آزمایش هوش نوزادان ، ارزیابی سلامت ذهنی و هوشی نوزاد می باشد و از طرفی مقصود از آزمون هوش دانش آموزان دبیرستانی کشف نبوغ و قابلیت ها و استعدادهای آنان جهت شناخت و انتخاب صحیح رشته دانشگاهی و شغلی آن ها در آینده خواهد بود.

در مرکز تحقیقات نیک ، شناخت و آگاهی از انواع جنبه های گوناگون هوش جهت پرورش و افزایش جنبه های پویا و گام به گام هوش مالی در سال های آتی می باشد. به طور علمی ۹ جنبه برای هوش آدمی از آغاز تولد شناخته شده است که ۴ جنبه آن نقش عمده ای در نبوغ مالی در زندگی فرد خواهد داشت. بررسی این جنبه ها و رشد و پرورش این نبوغ سبب بهره مندی مالی اشخاص در سال های آتی زندگی آن ها خواهد شد.

بررسی ها و مطالعات اثبات کرده اند که عالی ترین دوره سنی جهت این که ۴ هوش از ۹ هوش آدمی که در موفقیت مالی نقش دارد را بتوان رشد و تقویت کرد سنین ۳ الی ۱۳ سالگی می باشد. از این رو مرکز تحقیقات هوش نیک با این هدف به اجرای آزمون های سنجش هوش به شکل حضوری و آنلاین می پردازد.

عموماً تست هوش سنجی در دو گروه رده ی کودک و بزرگ سال مجزا می شود. تست هوش و استعداد در کودکان تا سنین ۱۳ سال هم تداوم خواهد یافت. ولی معمولاً از سنین ۱۵ سال به بعد بیشتر تست های هوش به رده ی بزرگ سالی اختصاص می یابد. آن چیزی که در مرکز تحقیقات هوش نیک انجام می شود مختص کودکان ۳ الی ۱۳ سال است.

تست هوش کودک ۳ ساله در مرکز هوش نیک

محققان و متخصان در سراسر جهان آزمون هوش کودک را از سنین خیلی کم یعنی از دوره نوزادی قابل اجرا خواهند دانست. حالاتی که در ارزیابی آزمایش هوش نوزاد مورد ارزیابی قرار می گیرد واکنش نوزاد در برابر اصوات و رنگ ها و سرعت حرکات چشم می باشد. تست هوش کودکان ۳ ساله در مرکز تحقیقات هوش نیک با انگیزه رشد و پرورش هوش مالی انجام می گیرد. بدین صورت که آزمون هوش به گونه ای معمول از کودک ۳ ساله گرفته شده و نتایج آن به طور دقیق و کامل آنالیز و ارزیابی می شود.

آنگاه بر طبق هوش برتر و غالب کودک ، اقدامات و روند و تعالیم لازم به پدر و مادر جهت رشد و تقویت هوش مالی وی انجام می شود. ذکر این نکته ضروری است که اعمال و حرکات کودک در سنین ۳ سالگی خیلی بیشتر از صحبت های او نشان دهنده میزان سطح هوشی کودک است. از این رو آنالیز و بررسی رفتارها و سنجش هوش کودک گرفته می شود بااهمیت تر از اجرای یک تست هوش برای کودک ۳ ساله است. روش اجرای آزمون هوش کودکان ۳ ساله مساله ای ظریف و حساس می باشد که به مشاوران و کارشناسان حاذق و متخصصی در این خصوص احتیاج دارد.

تست هوش کودک ۴ ساله در مرکز هوش نیک

آزمون هوش کودک ۴ ساله در دید نخست همانند آزمون هوش کودک ۳ ساله و آزمون هوش کودک ۵ ساله می باشد. ولی تمایزاتی که کودکان در مراحل متفاوت رشد و نموی خود دارند ، ادراک و استنباط آنان را از هم متفاوت خواهد ساخت. از این رو کارشناسی که از کودک ۴ ساله آزمون هوش می گیرد می بایست توجه ویژه ای در حین انجام آزمون هوش به کودک ۴ ساله داشته باشد تا خطایی در طی اجرای آزمون رخ ندهد. نکته قابل توجه این است که توجه  و دقت کودک ۴ ساله در مقایسه با کودک ۲ و ۳ ساله بالاتر است.

سنجش هوش کودک ۴ ساله یا تست هوش کودک ۴ ساله در مرکز تست هوش نیک به دو طریق صورت می گیرد. نخست آزمون هوش کودک ۴ ساله به طور شهودی انجام و آنگاه آزمون هوش کودک ۴ ساله به صورت مطرح کردن پرسش هایی از پدر و مادر کودک خواهد بود. پس از آن کارشناس آزمون گیرنده نتایج آزمون شهودی کودک را با معلومات به دست آمده از پدر و مادر کودک تطبیق خواهد داد. آزمون هوش شهودی کودک ۴ ساله توسط بازی های یک کارشناس و مشاور روان شناس کودک در اتاق ویژه بازی انجام می شود.

تست هوش کودک ۵ ساله در مرکز هوش نیک

آزمون هوش کودک ۵ ساله در صورتی که در سنین کمتر انجام نشده باشد ، نمی تواند به شکل یک مرحله ای صورت پذیرد. بدین معنی که نظریه داشتن دقت و توجه و خودمختاری کودک ۵ ساله در اجرای کارهای اولیه ، سبب می شود که عده ای آزمون هوش کودک ۵ ساله را تنها بر طبق پرسش هایی از کودک تحلیل و ارزیابی کنند. در صورتی که نتیجه ی سنجش هوش کودک ۵ ساله با در نظر گرفتن فهم و استنباط بیشتر کودک از وضعیت محیطی ، قادر است توسط وضعیت پیرامونی و محیطی کودک تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به عدم تمرکز و حواس پرتی در وی شود.

از این رو در مرکز تحقیقاتی هوش نیک ، تست هوش کودک ۵ ساله به همراهی پدر و مادر کودک به صورت دو مرحله ای ( شهودی و سوالی ) انجام می گیرد تا نتیجه ی کسب شده به دور از اشتباهی و بطور کامل و دقیق عرضه شود. تست هوش کودک بر اساس مدل موسسه هوش کودک استرالیا در مرکز هوش نیک انجام می شود.

جهت آگاهی در مورد استعدادیابی کودکان به این صفحه مراجعه نمایید.

تست هوش کودک - تست هوش کودکان