کلاس جامع هوش و شخصیت هوش نیک

آموزش مهارت ، شناخت نوع هوشها و همچنین شخصیت های مرتبط یکی از عوامل مهم در پرورش فرزندان می باشد، لذا موسسه هوش نیک تصمیم گرفته این کلاس ها را به صورت منظم تنها با ۷۰.۰۰۰ تومان برگزار کرده و والدین را در این مسیر یاری نماید.

مزایای دوره :

۱.شناخت هوشهای ۹گانه ،تعاریف و عملکرد این ۹ هوش

۲.شناخت شخصیت های مرتبط با این نوع هوش ها

۳.ترکیب هوش های۹گانه و نتایج و تحلیل این ۹ هوش

۴.نحوه عملکرد والدین در قبال هر هوش و ترکیب هوش ها

۵.آموزش دوره توسط جناب آقای سیناشریعتی دکترای هوش

۶.بهره مندی از تجربه ۷۰۰۰ کودک در ایران

۷.تدوین محتوای دوره منطبق با خانواده ی ایرانی

۸.برگزاری دوره به صورتcase study

زمان دوره:

روزهای جمعه

ساعت کارگاه:

از ساعت ۱۱ صبح

مدرس:

دکتر سینا شریعتی پژوهشگر حوزه هوش ،استعداد ،مهارت و هوش مالی

قیمت دوره:

۳۰۰.۰۰۰ تومان در تخفیف محدود فقط ۷۰.۰۰۰ تومان!!!

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر:

۰۲۱۲۲۷۹۶۳۹۷

۰۲۱۷۷۸۹۱۵۸۷